Các nhà khoa học Trung Quốc đã lần đầu tiên để đạt được viễn tải lượng tử

Bắc Kinh ngày 20 tháng chín lượng tử điện teleportation là một cách quan trọng để giao tiếp chuyển trạng thái lượng tử, chỉ đơn giản, đó là thông tin lượng tử được mã hóa trong các photon cigarettes Shop truyền từ một địa điểm khác địa điểm từ xa.
Gần đây, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc Pan Jianwei, Zhang Qiang và hợp tác khác với các đơn vị có liên quan trong Hợp Phì thử nghiệm truyền thông lượng tử đô thị trực tuyến lần đầu tiên để đạt được dịch chuyển tạm ứng lượng tử phân phối vướng víu lượng tử của các nguồn độc lập.

Các kết quả nghiên cứu, được công bố trực tuyến ngày 19 tháng 9 tại Anh “Thiên nhiên & chấm giữa, lượng tử ánh sáng” trên.
Công bố cùng ngày cùng với nhóm nghiên cứu kết quả thí nghiệm lượng tử teleportation Canada.
Hai nghiên cứu độc lập cho thấy liên tỉnh mạng lượng tử teleportation là khả thi về mặt kỹ thuật, nó đã đặt một nền tảng vững chắc cho việc xây dựng các mạng lượng tử mở rộng trong tương lai.

Qiang giới thiệu, mật mã lượng tử hiện có, chủ yếu thông qua các thông tin khóa lượng tử cổ điển được mã hóa truyền dẫn, với sự phát triển của công nghệ, thực hiện cuối cùng của mật mã lượng tử sẽ truyền thông tin lượng tử, viễn tải lượng tử vô hình thông qua mạng lưới cáp quang dự kiến
rất nhiều cải thiện sự an toàn và sức mạnh của kết nối Internet.
Tuy nhiên, việc sử dụng đường dài sợi quang teleportation mạng lượng tử đòi hỏi một nguồn ánh sáng riêng biệt, và sau khi khoảng cách truyền dẫn dài, không có sự khác biệt giữa hai chùm ánh sáng trở thành Cigar Store công nghệ viễn tải lượng tử thách thức.