bờ biển Iran lần đầu tiên được phát hiện loài rắn độc làm linh hoạt hiếm

Theo Fox News của Mỹ báo cáo vào ngày 10, các bờ biển của Iran trong một chiếc thuyền đánh cá để bắt một con rắn độc hiếm, và điều này là phát hiện đầu tiên của loài này lãnh hải Iran. Theo báo cáo, đây là lần đầu tiên ở Vịnh Oman rắn biển… Read More bờ biển Iran lần đầu tiên được phát hiện loài rắn độc làm linh hoạt hiếm