Bloomberg: 2.030 xe chia sẻ sẽ trở thành ngành công nghiệp ô tô chính phải đối mặt với biến đổi

Theo người Anh “Daily Mail” báo cáo vào ngày 11 Tháng 10, Bloomberg công bố một báo cáo, dự kiến ​​đến năm 2030, khuyến khích của chính phủ và các ưu đãi, xe điện và số lượng xe ô tô tự lái sẽ tiếp tục tăng lên, hoặc dịch vụ xe chia sẻ sẽ chiếm… Read More Bloomberg: 2.030 xe chia sẻ sẽ trở thành ngành công nghiệp ô tô chính phải đối mặt với biến đổi